Στην Viva Wallet το σύνολο των μετοχών της Praxia Bank

0
44

Συμφωνία για την πώληση του συνόλου των μετοχών της Praxia Bank στην Viva Wallet Holdings υπέγραψε η Atlas Merchant Capital, 100% μέτοχος της Τράπεζας, είδηση την οποία επιβεβαιώνουν τόσο η Praxia Bank όσο και η Viva Wallet, κύριος μέτοχος της οποίας είναι ο κ. Χ. Καρώνης.

Η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων αρχών.

Η UBS Europe SE ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Praxiabank και της Atlas Merchant Capital.

H ανακοίνωση της Praxia:

Η Praxiabank ανακοινώνει ότι η Atlas Merchant Capital, 100% μέτοχος της Τράπεζας, υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την πώληση του συνόλου των μετοχών της στην Viva Wallet Holdings.

Η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων αρχών.

Η UBS Europe SE ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Praxiabank και της Atlas Merchant Capital.

Από την πλευρά της η Viva ανακοίνωσε επίσης την απόκτηση του 100% των μετόχων της Praxia Bank: