Το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» είναι ένας οδικός χάρτης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Φροντίδας. Η πυξίδα που ορίζει τους δρόμους, ώστε η αυτοδιοίκηση να γίνει μοχλός για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Και πυλώνας του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου μας για την Ελλάδα του 21ου αιώνα.

Είναι ένα πρόγραμμα δίκαιο, γιατί πρόσβαση σε αυτό θα έχουν όλοι οι οργανισμοί ΤΑ. Και ένα πρόγραμμα αδιάβλητο, καθώς όλες οι διαδικασίες του θα γίνονται ψηφιακά και τα έργα του θα παρακολουθούνται από Ειδική Υπηρεσία, στην οποία για πρώτη φορά θα μετέχουν και αυτοδιοικητικοί.

Τα επόμενα χρόνια €2,5 δισ. θα μετατραπούν σε χιλιάδες έργα σε όλη την Ελλάδα δημιουργώντας 40.000 θέσεις εργασίας. Δήμοι και Περιφέρειες θα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών με κάλυψη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ενώ η ΕΤΕ θα συνδράμει με €1,5 δισ.