Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την κατάθεση πινακίδων

0
22

Την 31η Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας.
Η ίδια προθεσμία ισχύει και για όσους επιθυμούν να καταθέσουν τις πινακίδες του οχήματός τους προκειμένου να μην καταβάλουν τα τέλη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, η κατάθεση των πινακίδων σημαίνει ότι το όχημα αδρανοποιείται και οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας παραμένουν στη ΔΟΥ για διάστημα ενός χρόνου.

Για την κατάθεση πινακίδων απαιτούντα τα εξής δικαιολογητικά:

Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου.
Πινακίδες.
Φωτοτυπία της δήλωσης εισοδήματος, όπου αποδεικνύεται  ο κάτοχος του συγκεκριμένου ΙΧ αυτοκινήτου.
Απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους.
Υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιόκτητο χώρο.
Αστυνομική ταυτότητα ή σχετική εξουσιοδότηση σε περίπτωση που δεν παραστεί ο ιδιοκτήτης.
Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι το όχημα δεν θα σταθμεύσει σε δημόσιο δρόμο.

Πέρυσι και τα προηγούμενα δύο χρόνια το υπουργείο Οικονομικών είχε δώσει τη δυνατότητα σε όσους ιδιοκτήτες το επιθυμούσαν να παίρνουν πίσω τις πινακίδες «με το μήνα», καταβάλοντας μέρος των τελών κυκλοφορίας.
Για το 2020 όμως δεν έχει προς το παρόν διευκρινιστεί αν θα ισχύει το ίδιο καθεστώς.