Πειθαρχικό και ποινικό παράπτωμα θα είναι οι καταλήψεις στα πανεπιστήμια, όπως προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που τέθηκε από χθες Σάββατο σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μία εβδομάδα.

Πειθαρχικά θα διώκεται και όποιος διακόπτει συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων, ενώ ως πειθαρχικό παράπτωμα ορίζεται και η αφισοκόλληση στους χώρους του πανεπιστημίου.

Πειθαρχικά παραπτώματα για τους φοιτητές είναι:

«Η εκούσια παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος, συμπεριλαμβανόμενης τόσο της εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή διοικητικής λειτουργίας του όσο και της λειτουργίας των μονομελών και συλλογικών οργάνων και των υπηρεσιών του, καθώς και της απρόσκοπτης χρήσης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του.

Επίσης, απαγορεύεται η χρήση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού του ιδρύματος χωρίς την άδεια των αρμόδιων οργάνων του».

Πειθαρχικά παραπτώματα είναι η αντιγραφή στις εξετάσεις και η λογοκλοπή.

«Το πειθαρχικό παράπτωμα μπορεί να τελεστεί και με παροχή συνδρομής σε τρίτο πρόσωπο ή διευκόλυνσή του για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος», ορίζει το νομοσχέδιο.

Ως προς τις ποινές, αυτές ξεκινούν από έγγραφη επίπληξη και συνεχίζουν και κλιμακώνονται με:

Απαγόρευση συμμετοχής σε εξετάσεις ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων για μία ή περισσότερες εξεταστικές περιόδους
Προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση χρήσης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων του ιδρύματος
Προσωρινή αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας από έναν ως 24 μήνες
Οριστική διαγραφή