Η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού έκλεισε προσωρινά, όπως συνηθίζεται, στις 12 Μαρτίου.

Η πληρωμή της πρώτης δόσης επιδόματος παιδιού του 2021 αναμένεται να πραγματοποιηθεί την τελευταία μέρα του μήνα και συγκεκριμένα στις 31 Μαρτίου 2021. Όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, η πλατφόρμα θα ανοίξει εκ νέου τον Απρίλιο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσους δεν έχουν υποβάλλει την αίτησή τους να το πράξουν.

Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα παιδιού παρέχεται σε περισσότερες από 900.000 οικογένειες, αφορά σε πάνω από 1,5 εκατ. παιδιά και καταβάλλεται σε έξι διμηνιαίες δόσεις -δηλαδή καθ’ όλο το έτος. Τα ποσά του επιδόματος παιδιού -γνωστό και ως επίδομα τέκνου- κυμαίνονται από 70 έως 140 ευρώ τον μήνα για οικογένειες με ένα παιδί και με εισόδημα έως 12.000 ευρώ.

Για οικογένειες με δυο παιδιά και με εισόδημα έως 30.000 ευρώ το επίδομα παιδιού ξεκινά από 56 και φτάνει τα 140 ευρώ.

Επίδομα παιδιού: Πότε χορηγείται σε ηλικίες άνω των 18 ετών

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, σε περίπτωση που αποκτηθεί τέκνο κατά τη διάρκεια του έτους τότε:

– Αν δεν έχει υποβληθεί η αίτηση Α21, τότε υποβάλλεται η αίτηση με την προσθήκη του τέκνου (αναγράφοντας το επώνυμό του και το ΑΜΚΑ του) και για το τέκνο αυτό ο δικαιούχος θα εισπράξει αναλογία επιδόματος.
– Αν έχει υποβληθεί η αίτηση Α21 (λόγω ύπαρξης και άλλων τέκνων), τότε πρέπει να προβεί σε τροποποιητική δήλωση (ηλεκτρονικά) και να προσθέσει το νέο τέκνο (αναγράφοντας το επώνυμό του και το ΑΜΚΑ του).

Τα τέκνα που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι τα εξής:

Εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται:

α) Τα άγαμα παιδιά που προέρχονται από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση. Ως ημέρα γέννησης των τέκνων θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους.

β) Τα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον φοιτούν σε Πανεπιστήμια ή σε αναγνωρισμένα Κολέγια ή σε ΙΕΚ δημόσια ή ιδιωτικά ή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας. Τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά τον χρόνο της διάρκειας φοίτησής τους και σε καμία περίπτωση πέρα από το τέλος του έτους που συμπληρώνουν το 24ο έτος της ηλικίας τους. Στην Ανώτερη ή Ανώτατη Εκπαίδευση περιλαμβάνονται και οι σχολές του Δημοσίου Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης (Στρατιωτικές, Αστυνομίας, Ναυτικού, Εμπορικού Ναυτικού κ.λπ.), καθώς και τα αναγνωρισμένα ιδρύματα του Εξωτερικού.

γ) Τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μέχρι το τέλος του έτους που συμπληρώνουν το 24ο έτος της ηλικίας τους.