Νέα έρευνα αποδεικνύει ότι η παχυσαρκία σχετίζεται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο θανάτου από το Covid-19.
Ωστόσο, διαπίστωσε επίσης ότι ο κίνδυνος θανάτου από κορονοϊό που σχετίζεται με την παχυσαρκία δεν είναι ομοιόμορφος μεταξύ των παχύσαρκων ατόμων, αλλά επηρεάζει δυσανάλογα τους άνδρες και τα άτομα κάτω των 60 ετών.

Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο «Annals of Internal Medicine», οι ερευνητές εξέτασαν τα ηλεκτρονικά αρχεία υγείας των 6.916 μελών του Kaiser Permanente Southern California που είχαν θετικά αποτελέσματα για το Covid-19 μεταξύ 13 Φεβρουαρίου και 2 Μαΐου.
Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν τα 49 έτη και ο μέσος ΔΜΣ ήταν 30,5.
Ένα άτομο με ΔΜΣ μεγαλύτερο από 30 έως 39 θεωρείται παχύσαρκο, από 40 έως 44 θεωρείται σοβαρά παχύσαρκο και από 45 και άνω παθολογικά παχύσαρκο.

Στη μελέτη διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς που ήταν σοβαρά παχύσαρκοι είχαν σχεδόν 3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου, ενώ εκείνοι που ήταν παθολογικά παχύσαρκοι είχαν πάνω από 4 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από το Covid-19 συγκριτικά με άτομα φυσιολογικού βάρους.

Το περίεργο της υπόθεσης όμως είναι πως η μελέτη απέδειξε πως σοβαρά και παθολογικά παχύσαρκα άτομα ηλικίας μικρότερης των 60 ετών είχαν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από τα σοβαρά παχύσαρκα άτομα άνω των 60 ετών.
Οι δε παχύσαρκοι άνδρες είχαν πολύ υψηλό κίνδυνο θανάτου, ενώ ο κίνδυνος για παχύσαρκες γυναίκες ήταν εμφανώς μικρότερος.

Ο Sameer B. Murali, MD, ιατρός στο Ιατρικό Κέντρο Kaiser Permanente Fontana και επιβλέπων συγγραφέας αυτής της μελέτης, σημείωσε ότι όταν οι γιατροί γνωρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιος διατρέχει αυξημένο κίνδυνο θανάτου, μπορούν να εφαρμόζουν άλλου είδους θεραπείες ή παρεμβάσεις για την αποτροπή του κινδύνου, αντί να αντιμετωπίζουν όλους τους ασθενείς με τον ίδιο τρόπο.

«Διαβλέποντας τον κίνδυνο που ενέχει η παχυσαρκία μέσω του πρίσματος του Covid-19, αυτή η μελέτη προάγει τον χαρακτηρισμό της παχυσαρκίας ως ασθένειας που απαιτεί να αντιμετωπιστεί με την ίδια σοβαρότητα με αυτή του διαβήτη ή της καρδιακής νόσου», πρόσθεσε.

“Μία πανδημία διευρύνει τη γνώση μας για μια άλλη ασθένεια και ελπίζουμε ότι αυτή η εργασία όχι μόνο παρέχει σε γιατρούς και ασθενείς καλύτερη κατανόηση του κινδύνου που προκαλεί η παχυσαρκία όχι μόνο σε περιβάλλον Covid-19, αλλά της υγείας γενικότερα.”