Προστατευτικό Plexiglass τοποθετήθηκε στο Βήμα της Βουλής και από σήμερα όλοι οι βουλευτές και οι υπουργοί θα μιλούν πίσω από αυτό.

Η συγκεκριμένη κατασκευή αποφασίστηκε να τοποθετηθεί μετά από εισηγήσεις των ειδικώω, ως προστατευτικό μέτρο για τη διασπορά του κορονοϊού στο προσωπικό της Βουλή και, συγκεκριμένα, στους στενογράφους που εργάζονται ακριβώς κάτω από το Βήμα.