Πληροφορίες αναφέρουν πως το απόγευμα θα ανακοινωθεί η απαγόρευση κυκλοφορίας όπως και ο τρόπος που οι πολίτες θα δηλώνουν τις μετακινήσεις τους.

Συγκεκριμένα, εφόσον οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, οι τράπεζες θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας και οι πολίτες θα ενημερώνουν για τις μετακινήσεις τους (οι οποίες θα περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες) με SMS σε συγκεκριμένο αριθμό.

Στο συγκεκριμένο αριθμό θα υπάρχει η δυνατητα δήλωσης συγκεκριμένης μετακίνησης (π.χ. νοσοκομείο, γιατρός, σούπερ μαρκετ, εργασία) η οποία θα δηλώνεται με αντίστοιχο κωδικό (π.χ. ΕΡΓΑΣΙΑ – 1, ΓΙΑΤΡΟΣ – 2 κ.ο.κ.).

Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου συστήματος φαίρεται να πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με απόλυτη μυστικότητα.

Ο στόχος της εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου, εφόσον τελικά εφαρμοστεί, θα είναι η διακοπή των άσκοπων μετακινήσεων που παρατηρήθηκε τις προηγούμενες μέρες.