Κατατέθηκε, με τη μορφή τροπολογίας, στη Βουλή, η αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού κατά 5 δις, ως επιπλέον οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού.

Η τροπολογία με το ποσό αυτό αυξάνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού και ειδικότερα του ειδικού φορέα “γενικές κρατικές δαπάνες” ώστε να χρηματοδοτηθούν τα μέτρα στήριξης φυσικών και νομικών προσώπων τα οποία έχουν πληγεί από τον κορονοϊό.