Για να δούμε πώς πρέπει να το γράψουμε: Διευκρίνιση ή Διευκρίνηση;

0
78

Αναφορικά προς τη λέξη διευκρίνιση επικρατεί μια μικρή σύγχυση.

‘Αλλες φορές τη συναντάμε Διευκρίνιση κι άλλες Διευκρίνηση.

Ας δούμε όμως από πού προέρχεται αυτή η ασάφεια και ας ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας τη γραφή της μια και καλή.

H λέξη “διευκρίνιση” στα νέα ελληνικά παράγεται από το ρήμα διευκρινίζω, άρα _σύμφωνα με τον κανόνα των ρημάτων που λήγουν σε -ίζω_ γράφεται διευκρίνιση (διευκρινιστικός κ.ά.).

Η γραφή διευκρίνηση συνδέεται με το παλιότερο ρήμα διευκρινώ, το οποίο δεν χρησιμοποιείται πλέον.

Το αρχαίο ρήμα διευκρινῶ αφενός είχε παραμείνει ανενεργό για πολλούς αιώνες αφετέρου είχε τη σημασία «τακτοποιώ, κανονίζω».

Περίπου στα τέλη του 19ου αιώνα οι λόγιοι σχημάτισαν τον μεταπλασμένο τύπο διευκρινίζω με τη νέα και ισχούουσα ως σήμερα σημασία του, δηλαδή «ξεκαθαρίζω», και χρησιμοποίησαν το επίθημα -ίζω ίσως κατ’ αναλογίαν προς το ελληνιστικό του συνώνυμο αποσαφηνίζω.

Ο τύπος διευκρινίζω επικράτησε χωρίς δυσκολία, αφού το αρχαίο διευκρινῶ δεν ήταν πλέον σε χρήση.

Ως εκ τούτου, το παράγωγο ουσιαστικό διευκρίνιση δεν μπορούσε παρά να γραφτεί με γιώτα (-ι- ).

Χρειάζεστε κάποια άλλη διευκρίνιση ή να το κλείσουμε εδώ;

 

Βίκυ Ψυχογιού