ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύσταση για αποφυγή ταξιδιών εντός ή εκτός Ελλάδας στις ομάδες υψηλού κινδύνου!

0
1675

Επείγουσα σύσταση απευθύνει το υπουργείο Υγείας σε όσους ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου να μην ταξιδεύουν εντός ή εκτός Ελλάδας!

Στις ομάδες υψηλού κινδύνου κατατάσσονται: άτομα με ηλικία άνω των 70 ετών ή οποιασδήποτε ηλικίας με υποκείμενα σοβαρά χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη, νοσήματα του αναπνευστικού) και άτομα με ανοσοκαταστολή.

Σκοπός, όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας, είναι η προστασία τους για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 ή αλλιώς κορονοϊού.

Οι κορονοϊοί είναι μία ομάδα ιών που συνήθως προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις, η σοβαρότητα των οποίων ποικίλλει στον άνθρωπο και στα ζώα. Εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο των λοιμώξεων ανώτερου αναπνευστικού στον άνθρωπο μπορεί να προκαλείται από κορονοϊούς.

Ο κορονοϊός SARS-COV-2 είναι στέλεχος που απομονώνεται για πρώτη φορά από τον άνθρωπο. Με βάση τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα, φαίνεται ότι ο κορονοϊός SARS-COV-2 πιθανότατα μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων που αποβάλλονται από άτομο που νοσεί, μέσω βήχα ή πταρμού ή με άμεση ή έμμεση επαφή με εκκρίσεις αναπνευστικού (δηλαδή μέσω μολυσμένων χεριών).

Ο χρόνος επώασης της νόσου υπολογίζεται σε 2-14 ημέρες με μέσο χρόνο επώασης τις 5 ημέρες.