Πιθανότατα από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου (υπάρχει η πιθανότητα να πάμε νωρίτερα, στις 22 Σεπτεμβρίου), θα ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων για τον μήνα Οκτώβριο. Καταληκτική ημερομηνία για όλα τα ταμεία είναι η 30η Σεπτεμβρίου

Ημερομηνίες ανά ταμείο:

ΙΚΑ:29 Σεπτεμβρίου. Εάν οι καταβολές γίνουν με βάσει τον ΑΜΚΑ τότε οι ημερομηνίες πληρωμής έχουν ως εξής:

  • 22 Σεπτεμβρίου (για όσους συνταξιούχους το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)
  • 24 Σεπτεμβρίου (για όσους συνταξιούχους το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)

ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών): 25 Σεπτεμβρίου.

Δημόσιο, ΝΑΤ και τα ΕΦΚΑ (Μισθωτών):  29 Σεπτεμβρίου.

Στις 29 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν επίσης οι προσωρινές συντάξεις των σωμάτων ασφαλείας (ένοπλες δυνάμεις, αστυνομία, πυροσβεστική)