Σύμφωνα με νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή, ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να συμφωνήσουν σε μειωμένο ενοίκιο κατά 30% με τους ενοικιαστές τους, τουλάχιστον για τους μήνες, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Αυτό προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου.

Οι μειώσεις αφορούν επαγγελματικά ακίνητα και περιπτώσεις όπου οι ενοικιαστές συνεχίζουν να πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Οι μειώσεις αφορούν και μισθώσεις κατοικιών όπου οι ενοικιαστές είναι εργαζόμενοι σε πληττόμενες επιχειρήσεις, με συμβάσεις εργασίας οι οποίες έχουν ανασταλεί. Και οι μισθώσεις κατοικιών για φοιτητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, εφόσον ένας εκ των γονέων εργάζεται σε επιχείρηση που έχει πληγεί και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του, όπως αναφέρει δημοσίευμα του “Ελεύθερου Τύπου”.

Όροι και προϋποθέσεις

  1. Συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.
  2. Ηλεκτρονική υποβολή στο TAXISnet από τον ιδιοκτήτη η τροποποιητική δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης. Η νέα δήλωση πρέπει να αναφέρει επακριβώς το νέο μειωμένο ενοίκιο για τους μήνες Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2020.
  3. Αποδοχή από τον ενοικιαστή της νέας τροποποιητικής δήλωσης.
  4. Η εμπρόθεσμη πληρωμή του ενοικίου.

 

Θετικές επιπτώσεις για τους ιδιοκτήτες:

Δικαιώμα έκπτωσης φόρου εση με το 12% του κανονικού ενοικίου. Για να έχει αυτό το δικαίωμα ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλλει δήλωση απωλείας μισθωμάτων (δήλωση COVID) στο TAXISnet. Το ποσό της έκπτωσης μπορεί να αφαιρεθεί ή να συμφηφιστεί με τις όποιες τρέχουσες φορολογικές οφειλές του ιδιοκτήτη, ακόμα και τον ΦΠΑ του τρίτου τριμήνου 2020 εάν ο ιδιοκτήτης είναι ελεύθερος επαγγελματίας.