Τις λεπτομερείς οδηγίες για την σωστή εφαρμογή του μέτρου της -προσωρινής με την ελπίδα να γίνει μόνιμη και γενικευμένη- κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης απέστειλε μέσω της εγκυκλίου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η κατάργηση, αφορά στα εισοδήματα από μισθούς του ιδιωτικού τομέα που θα αποκτηθούν μέσα στο 2021 αλλά και στα εισοδήματα από ενοίκια, μερίσματα, επιχειρηματική δραστηριότητα, τόκους δικαιώματα και υπεραξία από μεταβίβαση κεφαλαίου που αποκτήθηκαν μέσα στο 2020. Το κέρδος από την κατάργηση του φόρου μπορεί να είναι ακόμη και τριπλό για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους που αποκτούν εισοδήματα από αυτές τις πηγές.

Πρώτον, οι έχοντες μισθό από τον ιδιωτικό τομέα θα δουν τις καθαρές αποδοχές τους να αυξάνονται από τον Ιανουάριο του 2021 καθώς δεν θα γίνεται παρακράτηση για εισφορά αλληλεγγύης. Το όφελος θα φανεί σε όλους όσοι έχουν ετήσιες αποδοχές από μισθούς του ιδιωτικού τομέα άνω των 12.000 ευρώ τον χρόνο.

Δεύτερον, οι έχοντες μισθούς από μπλοκάκι, επιχειρηματική δραστηριότητα, ενοίκια κλπ, θα πληρώσουν λιγότερα στο εκκαθαριστικό του 2021 καθώς τα εισοδήματα από τις αυτές τις πηγές δεν θα υπαχθούν σε εισφορά αλληλεγγύης. Ειδικά όσοι έχουν εισοδήματα από δύο πηγές (σ.σ και είναι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες) θα έχουν και τρίτο όφελος καθώς θα υπάρξει λιγότερη επιβάρυνση και στο εκκαθαριστικό του 2022. Και αυτό ανεξάρτητα από το αν η κυβέρνηση θα αποφασίσει το φθινόπωρο να “μονιμοποιήσει” την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Οι πιο απλές περιπτώσεις αφορούν στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα οι οποίοι δεν έχουν άλλη πηγή εισοδήματος από τον μισθό τους. Το κέρδος θα φανεί στην μισθοδοσία του Ιανουαρίου.

1. Σε μισθό 1.400 ευρώ μεικτά, το όφελος θα φτάσει στα 7,22 ευρώ τον μήνα ή στα 101 ευρώ τον χρόνο.

2. Σε μισθό 2.000 ευρώ μεικτά (περίπου 1410 ευρώ καθαρά) η απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης σημαίνει κέρδος 25,8 ευρώ τον μήνα ή 361 ευρώ τον χρόνο

3. Σε μισθό 3.000 ευρώ μεικτά, (περίπου 1922 ευρώ καθαρά) το κέρδος είναι 74,11 ευρώ σε μηνιαία βάση και 1.037 ευρώ σε ετήσια βάση.

Κλειστά μαγαζιά
Άλλη απλή περίπτωση, είναι το να έχει κάποιος εισόδημα μόνο από ένα ενοίκιο ή μόνο από ελεύθερο επάγγελμα. Αν το εισόδημα αυτό φτάνει στα 20.000 ευρώ τον χρόνο, το όφελος θα είναι 176 ευρώ και θα φανεί στο εκκαθαριστικό του 2021. Αν είναι 25.000 ευρώ το κέρδος ανέρχεται στα 426 ευρώ και αν είναι 30.000 ευρώ φτάνει στα 676 ευρώ.

Το κέρδος γίνεται εντυπωσιακό για τις περιπτώσεις φορολογουμένων που έχουν εισόδημα από περισσότερες από μια πηγές. Δεν είναι ασυνήθιστο. Πόσοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και ταυτόχρονα έχουν εισόδημα και από ένα ενοίκιο; Ιδού ένα παράδειγμα στο οποίο το συνολικό όφελος από το πάγωμα της εισφοράς αλληλεγγύης εκτοξεύεται πάνω από τα 3000 ευρώ.

Ο μισθός του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται στα 2.500 ευρώ και το ενοίκιο, στα 1000 ευρώ τον μήνα. Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα κερδίσει 47 ευρώ τον μήνα από τον μισθό του ή 657 ευρώ συνολικά. Στο εκκαθαριστικό του 2021 θα πληρώσει εισφορά 1.001 ευρώ αντί για 1851 ευρώ (καθώς η εισφορά θα επιβληθεί μόνο στους μισθούς που αποκτήθηκαν το 2020 αλλά όχι στα ενοίκια ενώ στο εκκαθαριστικό του 2022 θα πληρώσει μηδενική εισφορά αλληλεγγύης καθώς στην κλίμακα της εισφοράς θα μπουν μόνο τα εισοδήματα από ενοίκια: συνολικό όφελος: 3.358 ευρώ.