Εφορία: ποιοι δικαιούνται τη νέα ρύθμιση

0
59

Μία ανάσα για όσους έχουν χρέη προς την εφορία και δεν τα είχαν ρυθμίσει μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019, δίνει το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε προχθές στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 43 αποφασίζεται πως εξαιρούνται και δεν μπορούν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση όσες οφειλές έχουν ήδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε άλλη νομοθετική ρύθμιση και δεν την είχαν “χάσει”, δηλαδή την 1η Νοεμβρίου 2019 ήταν σε ισχύ.

Με τη νέα διατάξη μπορούν να ρυθμίζουν από 24-48 δόσεις:

Ι. Φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και άλλους φόρους και τέλη υπέρ του Δημοσίου που βεβαιώθηκαν μεν εντός του 2019, αλλά δεν έχουν ενταχθεί στην μέχρι σήμερα ισχύουσα πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων., Μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις με τη νέα πάγια ρύθμιση. Η ισχύς της ξεκινά από το επόμενο έτος.

ΙΙ. Παλαιά αρρύθμιστα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις εφόσον αυτά προέρχονται από φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ ή άλλους τακτικά επιβαλλόμενους φόρους. Εάν τα χρέη προέρχονται από από φόρους κληρονομιάς ή από φορολογικά ή τελωνειακά πρόστιμα θα μπορούν να ρυθμιστούς μέχρι και σε 48 δόσεις.

ΙΙΙ. Χρέη προς την Εφορία τα οποία θα βεβαιωθούν μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων για τη νέα πάγια ρύθμιση θα μπορούν να ρυθμιστούν από 24 έως 48 δόσεις.