«Η αληθινή ακρόαση, η ολική συγκέντρωση της προσοχής προς τον άλλον, είναι πάντοτε μια εκδήλωση αγάπης. Ένα βασικό στοιχείο της αληθινής ακρόασης είναι η πειθαρχία της αναστολής, η προσωρινή παραίτηση ή ο παραμερισμός των προκαταλήψεών σου, των πλαισίων σου αναφοράς και των επιθυμιών σου έτσι ώστε να γνωρίσεις όσο το δυνατόν καλύτερα τον κόσμο του ομιλητή εκ των ένδον, με τα δικά του γνωστικά μέσα.

Αυτή η ενοποίηση ομιλητή και ακροατή είναι στην ουσία μια επέκταση και μια μεγέθυνση του εαυτού μας, και αυτό μας κάνει πάντοτε να κερδίζουμε καινούργιες γνώσεις. Επιπλέον, αφού η αληθινή ακρόαση συνεπάγεται την αναστολή, τον παραμερισμό του εαυτού μας, συνεπάγεται επίσης προσωρινά μιαν ολική αποδοχή του άλλου. ‘Eχοντας επίγνωση αυτής της αποδοχής, ο ομιλητής θα νιώθει όλο και λιγότερο τρωτός και θα τείνει όλο και περισσότερο να ανοίξει τις εσωτερικές πτυχές της σκέψης του στον ακροατή.

Έτσι, σιγά σιγά, ο ομιλητής και ο ακροατής αρχίζουν να εκτιμούν όλο και περισσότερο ο ένας τον άλλον και το χορευτικό ντουέτο της αγάπης ξαναρχίζει. Η ενέργεια που απαιτείται για την πειθαρχία της αναστολής, και για τη συγκέντρωση της ολικής προσοχής είναι τόσο μεγάλη, που μόνο με την αγάπη, με τη θέληση υπέρβασης του καθενός μας για την αμοιβαία ανάπτυξη, μπορεί να επιτευχθεί. Τις περισσότερες φορές μάς λείπει αυτή η ενέργεια».

Σκοτ Πεκ – Ο Δρόμος ο Λιγότερο Ταξιδεμένος

Ο Σκοτ Πεκ ήταν Αμερικανός ψυχίατρος και συγγραφέας. Το βιβλίο “Ο Δρόμος ο Λιγότερο Ταξιδεμένος” είναι μια περιγραφή του τι χρειάζεται για να εκπληρωθούμε ως ανθρώπινα όντα και βασίστηκε κυρίως στις εμπειρίες του ως ψυχιάτρου, αλλά και ως ανθρώπου.