Αργίας τέλος για την ημέρα των Τριών Ιεραρχών

0
15

Τέλος για την αργία την ημέρα των Τριών Ιεραρχών για τα σχολεία από σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 56.

Πιο συγκεκριμένα, αυτό που προτείνεται σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του εν λόγω άρθρου 56, είναι:

«Αποκαθίσταται ως ημέρα πραγματοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμή των Μεγάλων αυτών Πατέρων αλλά και της Παιδείας, καθώς και των μετόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εκπαιδευτικών και μαθητών.

Οι εκδηλώσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν θρησκευτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με την προβολή του κοινωνικού και παιδαγωγικού έργου των Μεγάλων Πατέρων και της εν γένει προσφοράς τους στην Εκπαίδευση και τα Γράμματα».